NAJNOVIJE AKTUELNOSTI

Njemačka veleposlanica u BiH Ulrike Maria Knotz u čijoj je pratnji bio Florian Burkhardt, prvi tajnik i rukovoditelj ekonomskog odjela posjetili su poduzeće Sliško d.o.o. Žepče, koje je ujedno i član Njemačke privredne komore u BiH.
Prilikom posjete veleposlanicu Knotz uprava poduzeća upoznala je sa svojim proizvodni programom te se razgovaralo o budućoj suradnji njemačkih privrednika sa poduzećem Sliško.

Neki od naših proizvoda

 • Cisterna za vodu
  Komunalna cisterna
 • PPC FL 8
  Cisterna za kemijske materijale
 • PC I PPC FL 2
  Cisterna za prijevoz propan butan
 • PC I PPC MUA
  Cisterna za prehran. proizvode
 • PPC AT1- čelik i PPC AT2- inox
  Cisterna za mazut i bitumen

Neki od naših klijenata