O NAMA

Sliško d.o.o.Poduzeće je osnovano 2001. godine i od tada se neprestano razvija, i danas je jedno od vodećih poduzeća na širem području u djelatnosti kojom se bavi. U poduzeću je trenutno uposleno 80 radnika različite stručne spreme (bravari, varioci, monteri, automehaničari) kao i tim visokoobrazovanog kadra (dipl.ing.strojarstva, dipl. ekonomisti...).

Pored prodaje na domaćem tržištu poduzeće svoje proizvode izvozi u zemlje okruženja kao i zemlje Europske Unije.

Puni naziv poduzeća glasi:
Proizvodno, trgovinsko i uslužno društvo "Sliško" d.o.o. Žepče

Skraćeni naziv poduzeća je::
"Sliško" d.o.o. Žepče

Sjedište poduzeća je:
ulica Lug bb Žepče, 72230, Bosna i Hercegovina

Registarski broj subjekta upisa je: 1 - 8441

Identifikacijski broj pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata: 4218215780007

PDV broj poduzeća je: 218215780007

Poduzeće je upisano u sudski registar za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja, pod brojem: U/I-794/03 KS Zenica, koji se vodi kod Federalnog ministarstva trgovine.

Certifikati

EN ISO 9001:2008

Certifikat izdan za sustav upravljanja (EN ISO 9001:2008)

97/23/EG; DIN EN ISO 3834-3 (EN 729-3)

Proizvodnja i ispitivanje posuda pod tlakom, prema direktivi 97/23/EG; DIN EN ISO 3834-3 (EN 729-3)

AD 2000-Merkblatt HPO

Proizvodnja i ispitivanje posuda pod tlakom, prema AD 2000-Merkblatt HPOStandardi


Proizvodnju prikolica i poluprikolica cisterni uskladili smo sa zahtjevima međunarodnog sporazuma o homologaciji vozila za kategoriju O4, tako da smo homologirali sklopove vozila prema ECE pravilnicima:
 • 10R04
  Elektromagnetna kompatibilnost vozila
 • 13R11
  Kočenje vozila
 • 48R06
  Ugradnja svjetlosno signalnih uređaja
 • 58R02
  Ugradnja zaštite od podlijetanja sa zadnje strane
 • 73R01
  Ugradnja zaštite od podlijetanja sa strane
 • 105R05
  Prijevoz opasnih materijala
Za svaku cisternu, kao sastavni dio vozila, imamo tipsko odobrenje za proizvodnju. Ovisno u koju zemlju izvozimo, postojeća odobrenja dorađujemo prema adekvatnim EN standardima i posebnim zahtjevima zemlje uvoznice.