USLUGE

Usluge koje pružamo...

Na proizvodnji i montaži rade kvalificirani kadrovi. Svi zajedno činimo tim na koji se možete osloniti i povjeriti mu brigu oko rješavanja Vaših potreba iz asortimana naših djelatnosti. U svome radu koristimo najsuvremenije alate i materijale te informatičku tehnologiju, a u dogovaranju poslova i svakodnevnom poslovanju koristimo prednosti Interneta i modernih medija.

Iz našeg asortimana usluga izdvajamo:

 • međunarodni i domaći prijevoz naftnih derivata
  - tvrtka samostalno obavlja djelatnost cestovnog prijevoza svih vrta naftnih derivata suvremenim auto-cisternama.
  - sve autocisterne su opremljene najsuvremenijim sustavom za eko-punjenje naftnih derivata sukladno međunarodnim standardima, te digitalnim mjeračima protoka
  - prijevoz propan-butana (TNP)
 • ugradnja eko-punjenja na cisternama
 • ugradnja uređaja za aditiranje naftnih derivata
 • ispitivanje posuda autocisterni za potrebe ADR-a
 • transport niskonosećom labudicom
 • ugradnja ABS (Anti-lock Braking System) i EBS (Electronically Controlled Breaking System) u prikolice i poluprikolice
 • organizacija i izvođenje radova zavarivanja i navarivanja metodama:
  - TIG zavarivanje (Tungsten Inert Gas)
  - MIG / MAG zavarivanje (Metal Inert Gas / Metal Active Gas)
  - REL zavarivanje (Ručno Elektro Lučno)
  - CO2 i obložena elektroda
 • ugradnja i servisiranje opreme:
  - WABCO
  - BPW
  - SAF
  - SENING
 • zavarivanje: čelika, aluminija i aluminijskih legura, inoxa
 • strojna obrada:
  - struganje
  - glodanje
  - bravarski radovi
  - obrada limova (siječenje, probijanje, presjecanje, izvlačenje i savijanje)
  - izrada čeličnih konstrukcija
 • antikorozivna zaštita:
  - priprema čeličnih konstrukcija hidrodinamičkim, strojnim postupkom i postupkom pjeskarenja
  - zaštita pripremljenih čeličnih konstrukcija visokokvalitetnim zaštitnim sustavima
 • projektiranje u strojogradnji korištenjem softverskog rješenja CATIA (CAD / CAM / CAE) tvrtke IBM

Reference:

 • HOLDINA d.o.o. Sarajevo
 • ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
 • ODA-PETROL d.o.o. Doboj
 • KRAJINA PETROL a.d. Banja Luka
 • ALUMINA d.o.o. Zvornik
 • OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka
 • GPP MIKIĆ d.o.o. Omišalj
 • HIFA OIL d.o.o. Tešanj
 • SIBEX EXPORT IMPORT gmbh Wien
 • SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o. Knin
 • PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
 • LIQUIVEX d.o.o. Usora
 • ISTRABENZ PLINI d.o.o. Tešanj
 • FEAL d.o.o. Široki Brijeg
 • KOMPANIJA MILIJEVIĆ GILJE-GAS d.o.o.